ארכיון עבור התג "תמא 38"

בוליביה 4 • תחילת פרויקט 2019

בוליביה 4

אלבק 15 ירושלים • תחילת פרויקט 2011

אלבק 15

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

בן יפונה 10 ירושלים • תחילת פרויקט 2014

בן יפונה 10

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

גוננים • תחילת פרויקט מוקפא

בר יוחאי 15

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

דרך חברון 150 תלפיות, ירושלים

דרך חברון 150

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

באר שבע

מתחם רגר

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

אמיל זולא 6 צפון תלפיות, ירושלים

אמיל זולא 6

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

כספי 6 צפון תלפיות, ירושלים • תחילת פרויקט 2014

כספי 6

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

דהומיי 2 קרית מנחם, ירושלים

דהומיי 2

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

נפתלי 23 בקעה, ירושלים

נפתלי 23

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

גד 13 בקעה, ירושלים • תחילת פרויקט 2012

גד 13

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

שינטוע סביבת מגורים

א. קרקע חדשה במפלס +12.00 משאבי הקרקע העומדים לרשות הרשויות לצורך התכנון הולכים ומתמעטים, וכאשר מדברים על קרקע למגורים במרכזי הערים הדבר הופך למצרך יקר ערך. כאשר נפער פער גדול בין ערך הקרקע לבין ערכו הממשי של הנכס עליה הוא יושב מתהווה סבירות עסקית למימוש פער זה. הכינוי המועדף ע"י אנשי התכנון הינו התחדשות עירונית, אולם הכינוי הרווח לתהליך הינו פינוי-בינוי. פרויקטי פינוי-בינוי מקודמים  נמרצות הן ע"י הממסד והן ע"י המגזר הפרטי – יזמי הנדל"ן. פינוי-בינוי, כשמו כן הוא, הינו מהלך של הריסת הישן הקיים לטובת החדש. מהלך זה מעורר שאלות הן לגבי ההשלכות הנובעות מפינוי הקיים והן לגבי החשיבות שב'המשכיות' ו'שכבתיות' בהתפתחות מרקמים עירוניים. אנו סבורים כי במרכזי הערים, פעולת פינוי-בינוי יכולה לעבוד כפתרון נקודתי עבור מגרש מסוים, אך מציבה סימני שאלה רבים כפתרון מערכתי. אל מול פתרון זה יש מקום לבחון אלטרנטיבה פופולארית פחות של התחדשות ע"י עיבוי. נראה כי למרקמים עירוניים, אשר על פניו נתפשים כמרקמים מדורדרים ומיושנים ישנה יכולת גבוה להתחדשות. יכולת זו נובעת בעיקרה מאיכויותיה של הסביבה. התחדשות הצומחת  מתוך הקיים מאופיינת באג'נדה תכנונית השמה משקל רב על הפרויקט בהיבטים חברתיים וסביבתיים, אך בד בבד נדרשת לשמירה מוקפדת על היתכנותו הכלכלית של  הפרויקט, על מנת להבטיח  את מימושו וסיכויי הצלחתו לאורך זמן.

דהומיי 10 קרית מנחם, ירושלים • תחילת פרויקט -2013

דהומיי 10

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

רבקה 22 תלפיות, ירושלים • תחילת פרויקט 2012

רבקה 22

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט