מיקום

נפתלי 23, ירושלים

לקוח

האלונים ירושלים בע"מ

שנים

2005-

סטטוס

בביצוע

פרוגרמה

אנשי מקצוע

שותפים

רעידת אדמה ברחוב נפתלי- שני ליטמן 26.01.2011