מיקום

רבקה 22 תלפיות, ירושלים

לקוח

מנוס

שנים

2011-2018

סטטוס

בביצוע

פרוגרמה

פרויקט תמ"א 38. הרחבת 56 יח"ד קיימות ב-7 כניסות. הוספת 28 יח"ד חדשות ב-2.5 קומות. סה"כ שטח הפרויקט 8233 מ"ר.

אנשי מקצוע

קונסטרוקציה - אלי בנואליד, קונסטרוקטור אחראי, שלומי ניסים
אינסטצליה - איגור פיסמן
חשמל - מוטי אבוטבול
בטיחות - צבי בראון
מעליות - י.ש. הנדסת מעליות
נגישות - ג.ע.ש.
ניהול פרויקט - אינג' דני בן אבו

שותפים

רבקה 22