מיקום

הרצוג 49, ירושלים

לקוח

יתד

שנים

2017-

סטטוס

בביצוע

פרוגרמה

אנשי מקצוע

שותפים

הרצוג 49