מיקום

גדעון 15, ירושלים

לקוח

י.ד. בראזני

שנים

2018-

סטטוס

בביצוע

פרוגרמה

פרויקט תמ"א 38 - עיבוי. הרחבת 32 יח"ד קיימות ב-2 כניסות. הוספת 22 יח"ד חדשות ב-2.5 קומות ובקומת קרקע. סה"כ שטח הפרויקט 4877 מ"ר.

אנשי מקצוע

קונסטרוקציה - גרושקו מהנדסי מבנים
אינסטצליה - יגאל רזניקוב
חשמל - איל שר שלום, הנדסת חשמל
בטיחות - צבי בראון
מעליות - י.ש. הנדסת מעליות
נגישות - אדר' דליה וולקוף

שותפים

גדעון 15