מיקום

בר יוחאי 15 גוננים, ירושלים

לקוח

מנוס

שנים

2013

סטטוס

מוקפא

פרוגרמה

פרויקט תמ"א 38. הרחבת 72 יח"ד קיימות ב-8 כניסות. הוספת 32 יח"ד חדשות ב-2.5 קומות. סה"כ שטח הפרויקט 10,339 מ"ר.

אנשי מקצוע

קונסטרוקציה - אלי בנואליד, קונסטרוקטור אחראי, שלומי ניסים
מעליות - י.ש. הנדסת מעליות

שותפים

בר יוחאי 15