בוליביה 4 • תחילת פרויקט 2019

בוליביה 4

אלבק 15 ירושלים • תחילת פרויקט 2011

אלבק 15

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

בן יפונה 10 ירושלים • תחילת פרויקט 2014

בן יפונה 10

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

דרך חברון 150 תלפיות, ירושלים

דרך חברון 150

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

אמיל זולא 6 צפון תלפיות, ירושלים

אמיל זולא 6

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

כספי 6 צפון תלפיות, ירושלים • תחילת פרויקט 2014

כספי 6

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

דהומיי 2 קרית מנחם, ירושלים

דהומיי 2

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

נפתלי 23 בקעה, ירושלים

נפתלי 23

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

גד 13 בקעה, ירושלים • תחילת פרויקט 2012

גד 13

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

דהומיי 10 קרית מנחם, ירושלים • תחילת פרויקט -2013

דהומיי 10

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

רבקה 22 תלפיות, ירושלים • תחילת פרויקט 2012

רבקה 22

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט