תמונה בפרוייקט

רבקה 22

פרויקט זה שם לו למטרה לשנות את התיחסות הסביבה למבנה. הבניין במקור נתפס כאלמנט אופקי, המשכי ללא התחלה אמצע וסוף. כעת מוצע תכנון המגדיר את הבניין מחדש כרצף של אלמנטים אנכיים, 7 בניינים בני 7 קומות כ"א הנמצאים בסמיכות של קיר משותף כחלק מבלוק עירוני. התכנון המוצע מבטה אמירה לגבי מדיניות קווי הבניין הנהוגה בארץ והשפעתה השלילית על בניית הדופן העירונית.

עדכונים

 • 03/04/2019

  החלו העבודות בבן יפונה 10 ובוליביה 4 של קבוצת מנוס

 • 09/11/2018

  סטודיו תמ"א מגבש מדיניות כי כל בקשה להיתר של תמ"א 38 תגובה ותושלם ע"י תב"ע בשל פערים במדיניות הגורמים לאנומליה בתכנון.

 • 09/11/2018

  עד סוף השנה סטודיו תמא מצפה להתחיל לבנות ברח' השיירות 26, אלעזר המודעי 13, פרחי חן 1, רחל אמנו 11 ורמת הגולן 2.

 • 22/07/2018

  בלפור 17, הפרויקט הראשון במתווה של הריסה ובניה של סטודיו תמא - נפתח תיק בתכנון עיר

 • 22/07/2018

  הפרויקט בגד 13 הסתיים ומאוכלס. הפרויקט מהווה דוגמא ליכולת של בניין לעבור תהליך של התחדשות על כל מרכיביו.

 • 13/04/2018

  עבודות הביצוע בפרויקט של כספי 6 החלו.

 • 09/03/2018

  דהומיי 2 ודהומיי 10 לקראת סיום ומציגים סטנדרטים חדשים לשכונה. ניתן להניח שהצלחתם תוביל לדחיפה להתחדשות נרחבת של השכונה ע"י פרויקטים נוספים.

 • 05/02/2018

  סטודיו תמא מתכנן להוציא היתרי בניה עבור הפרויקטים בבן יפונה 10, בוליביה 4 ורחל אימנו 11 במהלך החודש הקרוב

 • 19/12/2017

  13 שנים אחרי שיצא לדרך הפילוט הראשון מסוגו לשיקום שכונות במתווה של תמ"א 38, החלו עבודות הביצוע של הפרויקט ברח' נפתלי 23

 • 19/12/2017

  הפרויקט באלבק 15 הסתיים ומאוכלס

1/0

משרד

סטודיו תמא הינו משרד אדריכלים המתמחה בהתחדשות עירונית על היבטיה השונים. פרויקטים המבוססים על התוכנית לחיזוק מבנים לרעידות אדמה - תמ"א 38 הינם מרכיב מרכזי בסדר היום שלנו

תמונת אודות

כספי 6 צפון תלפיות, ירושלים • תחילת פרויקט 2014

כספי 6

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

דהומיי 10 קרית מנחם, ירושלים • תחילת פרויקט -2013

דהומיי 10

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

אמיל זולא 6 צפון תלפיות, ירושלים

אמיל זולא 6

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

גד 13

במקור בניין טרומי שניבנה בשיטת דיסקין, שיטה ייחודית של קוביות בטון חלולות (טיובות) שנצוקו במפעל מאולתר בקרבת האתר וסודרו אחת על גבי השניה בסידור דוגמת דמקה. התכנון המוצע מבקש להמשיך ולקיים את סיפור המסגרות ושיטת הסידור גם כאשר נמחק כל זכר לבניה המקורית.

דהומיי 2 קרית מנחם, ירושלים

דהומיי 2

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

שינטוע סביבת מגורים

א. קרקע חדשה במפלס +12.00 משאבי הקרקע העומדים לרשות הרשויות לצורך התכנון הולכים ומתמעטים, וכאשר מדברים על קרקע למגורים במרכזי הערים הדבר הופך למצרך יקר ערך. כאשר נפער פער גדול בין ערך הקרקע לבין ערכו הממשי של הנכס עליה הוא יושב מתהווה סבירות עסקית למימוש פער זה. הכינוי המועדף ע"י אנשי התכנון הינו התחדשות עירונית, אולם הכינוי הרווח לתהליך הינו פינוי-בינוי. פרויקטי פינוי-בינוי מקודמים  נמרצות הן ע"י הממסד והן ע"י המגזר הפרטי – יזמי הנדל"ן. פינוי-בינוי, כשמו כן הוא, הינו מהלך של הריסת הישן הקיים לטובת החדש. מהלך זה מעורר שאלות הן לגבי ההשלכות הנובעות מפינוי הקיים והן לגבי החשיבות שב'המשכיות' ו'שכבתיות' בהתפתחות מרקמים עירוניים. אנו סבורים כי במרכזי הערים, פעולת פינוי-בינוי יכולה לעבוד כפתרון נקודתי עבור מגרש מסוים, אך מציבה סימני שאלה רבים כפתרון מערכתי. אל מול פתרון זה יש מקום לבחון אלטרנטיבה פופולארית פחות של התחדשות ע"י עיבוי. נראה כי למרקמים עירוניים, אשר על פניו נתפשים כמרקמים מדורדרים ומיושנים ישנה יכולת גבוה להתחדשות. יכולת זו נובעת בעיקרה מאיכויותיה של הסביבה. התחדשות הצומחת  מתוך הקיים מאופיינת באג'נדה תכנונית השמה משקל רב על הפרויקט בהיבטים חברתיים וסביבתיים, אך בד בבד נדרשת לשמירה מוקפדת על היתכנותו הכלכלית של  הפרויקט, על מנת להבטיח  את מימושו וסיכויי הצלחתו לאורך זמן.

בן יפונה 10 ירושלים • תחילת פרויקט 2014

בן יפונה 10

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

באר שבע

מתחם רגר

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

נפתלי 23

ב-2004 סטודיו תמא יזם את הפרויקט הראשון של התחדשות שיכון ציבורי בעל 56 יח"ד. הפרויקט הוצע כאלטרנטיבה לתהליך שיקום שכונות המוכר ונעשה בתיאום ושיתוף מלא עם משרד הבינוי והשיכון

דרך חברון 150 תלפיות, ירושלים

דרך חברון 150

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט

גוננים • תחילת פרויקט מוקפא

בר יוחאי 15

תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט
תמונה בפרוייקט